Emerald and Diamond Bracelet

The peerless beauty of this 22.84 carat cabochon Colombian emerald required a setting that would do justice to its exquisite rarity.

Sản phẩm ưu thích
Sản phẩm ưu thích

Mô tả

The peerless beauty of this 22.84 carat cabochon Colombian emerald required a setting that would do justice to its exquisite rarity.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.