Emerald and Diamond Necklace

This intricate necklace presents an array of multi shape white diamonds weighing 63.60 carats, set to create a sparkling web that beautifully contrasts with 34 richly hued emeralds weighing 46.45 carats.

Sản phẩm ưu thích
Sản phẩm ưu thích

Mô tả

This intricate necklace presents an array of multi shape white diamonds weighing 63.60 carats, set to create a sparkling web that beautifully contrasts with 34 richly hued emeralds weighing 46.45 carats.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.