Emerald Sandawana (Chưa xử lý)

Posted Posted in Uncategorized
Có thể lưu giữ được màu xanh lá cây pha một chút màu hơi vàng ngay cả ở trong những mảnh nhỏ, Sandawana là chúa tể của những viên emerald melee. Vào năm 1954, Nam châu phi bắt đầu tìm kiếm khoáng sản beryl và Lithium ở Zimbabwe, và hai năm sau đó ngẫu nhiên […]